Träffpunkt Rydö


Träffpunkten på Bruksmuseet, Nissadalsvägen 29 i Rydöbruk drivs av frivilliggruppen  i Rydöbruk samt kommunens frivilligsamordnare. Den är öppen varannan fredag kl 14:30-16

Höstprogram 2018  - Rydöträffen

28/9      Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe, demensteamet gästar.

12/10    Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe, Digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

26/10    Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe, Psykisk ohälsa- information och samtal

9/11      Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe

23/11    Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe

7/12      Kl 14:30-16      Eftermiddagskaffe, Terminsavslutning med överraskning

 
 


Här har du det glada gänget som håller i träffarna.
Damerna från vänster: Monica, Gun-Britt och Ann-Marie
Herrarna från vänster: Torgny och Bengt-Åke

Varmt välkommen till träffarna som är öppna för alla som vill träffas och fika.