fredag 9 mars 2018

Gubbträffen

Trevligt har de, alla gubbarna på träffarna.. Den här gången gästades träffen av Jens Böggild som visade bilder och berättade under temat, en ö i Danmark.


På nästa gubbträff, torsdagen den 22/3 kl 14 kommer Magnus Gedda, pensionerad polis. Han berättar och informerar om äldres säkerhet i samhället. Till Gubbträffarna här på mötesplats Guldkanten är män i alla åldrar välkomna!