torsdag 1 februari 2018


Hej!

Vill du delta i en samtalsgrupp för anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? (Ex. ADHD, Aspergers, Tourettes syndrom)

Jag heter Veronica Lagerkvist och arbetar som anhörigkonsulent. I vår 2018 anordnar anhörigstödet i Hylte kommun en samtalsgrupp där man kan få möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Här blir tid för gemenskap, samtal och fika. Förhoppningsvis kan detta leda till en stund av avkoppling, erfarenhetsutbyte, kunskap/redskap för att kunna hantera sin anhörigroll och att få känslan att man inte är ensam om sin situation.

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen.

Måndagen den 5 februari - Samtalsgrupp, träff 1 (Information/samtal).
Måndagen den 5 mars - Samtalsgrupp, träff 2 (Erfarenhetsutbyte om hjälp och stöd)
Måndagen den 9 april - Samtalsgrupp, träff 3 (Stresshantering, egen tid och hälsa)

Plats: Guldkanten på Storgatan 4B i Hyltebruk kl. 17-19

(Man väljer själv hur mycket man vill dela med sig. Det är helt ok att bara vara med och lyssna. Viktigt att vi på första träffen bestämmer att vi avlägger ett tystnadslöfte inför varandra. Alla ska känna sig trygga att det som vi talar om stannar i gruppen.)

Jag hälsar er varmt välkomna. Hoppas att vi ses.

Med vänlig hälsning, Veronica Lagerkvist, anhörigkonsulent i Hyltekommun.