tisdag 20 februari 2018

Handledning för anhörigvårdare/stödjare i mjukt självskydd


Durewallmetoden är en konfliktdämpande metod för att förebygga och bemöta utagerande beteenden. En tydlig human och etisk inriktning är värdegrunden.
Vi är två instruktörer i kommunen som utbildar personal inom vård och omsorg. Vi kommer i vår att erbjuda handledning till anhöriga som vårdar eller stödjer någon i sin närhet.
Anhöriga som på något vis känner behov av att få tips, handledning och stöd i sin vardag som vårdare till en närstående som har en långvarig sjukdom eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning.
Vi kommer att lära ut kunskaper kring vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller hotfull situation. Samt hur man med kroppsspråk, förhållningssätt och planering kan undvika att dessa situationer uppstår.
I irriterande situationer blir kroppsspråk, tal, ton och placering viktiga ingredienser för att lugna ned och skapa en trygg stämning. Man kan även använda metoden för att hjälpa någon att hålla balansen, vägleda och känna trygghet.
Vi kommer också att prata om bemötande, självskydd och vårdande skyddsteknik. Ett skonsamt och mjukt sätt att ta i människor med kognitiva svårigheter.
Tid: 22/mars kl.13-14:30
Plats: Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1 i Hyltebruk.
Obs! Anmälan krävs, 12 platser. Först till kvarn. Anmälan senast den 15/3 på telefon: 0345-180 41 eller mejl: veronica.lagerkvist@hylte.se

Obs! Minst 4 st anmälda annars ställs handledningen in.