måndag 11 september 2017

Tema-caféer med anhörigperspektiv


Hjärtligt välkomna på höstens första Tema café för anhörigvårdare/stödjare eller andra intresserade.
På mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk kl. 17-19.
Vi tar 20kr för en kvällsfika!
 
13/september kl.17:00
Tema: psykiskt funktionshinder
Har du någon i din närhet som har ett psykiskt funktionshinder?
Till kvällens första Tema café kommer Marjan Kron – Vanderplas och gästar oss. Hon jobbar som psykiatrisjuksköterska på Vuxen psyk i Hyltebruk. Marjan kommer att berätta om sin verksamhet utifrån sin yrkesprofession. Vi har även bjudit in Lotta Larsson Kuzma. Hon arbetar som hälsoutvecklare i ett projekt som heter VÄXA Hylte. Lotta kommer att ge information om projektet som handlar om att erbjuda förrehabiliterande insatser som syftar till att förbereda och motivera individen för arbetslivet. VÄXA omfattar en bukett av olika aktiviteter av förrehabiliterande karaktär.  
 
Ingen anmälan krävs. För mer information konatakta kommunens anhörigkonsulent.
Veronica Lagerkvist, telefon: 0345-18041