tisdag 4 juli 2017

Riksförbundet Attention

På Attentions hemsida har man samlat tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma vid NPF diagnos. (Ex. ADHD)

Klicka på länken för att läsa mer: http://attention-riks.se/npf/om-npf/tips-vardagen/


För dig som är anhörig till någon med NPF diagnos.

Klicka på länken för att läsa mer: http://attention-riks.se/npf/anhorigportal/