måndag 26 juni 2017

Opratat.se

Opratat.se handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor.
Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter. Vill du veta mer? Klicka på länken:  http://www.anhoriga.se/opratat/