onsdag 10 maj 2017


Välkomna till information om minnesproblematik och glömska.
Vi träffas på Storgatan 4 i Hyltebruk; Guldkanten
17:00 och håller på till 18:30
10/5 Demens i samhället och minnessjukdomar.

17/5 Bemötande vid demens och minnessvårigheter.

24/5 Stöd och hjälp

 
Om ni har frågor kontakta oss på telefon: 0345-18204

Yvonne Englund
Bengt Hansson
Demenssamordnare
Hylte Kommun