måndag 10 april 2017


Välkommen till träffar med oss i demensteamet

I maj kommer vi i demensteamet att ordna tre träffar där det finns möjlighet för dig som anhörig att få information om demenssjukdomar, bemötande vid minnesnedsättning och demenssjukdom och vilket stöd som finns att tillgå både för den drabbade och dig som anhörig.
Var träff har sitt eget tema.
Ta gärna med frågor och funderingar

Välkomna

 
Vi träffas på Storgatan 4 i Hyltebruk; Guldkanten
17:00 och håller på till 18:30
10/5 Demens i samhället och minnessjukdomar

17/5 Bemötande vid demens och minnessvårigheter

24/5 Stöd och hjälp

 
Om ni har frågor kontakta oss på telefon: 0345-18204

Yvonne Englund
Bengt Hansson
Demenssamordnare
Hylte Kommun