onsdag 26 april 2017

Temacafe

Tema särskilt boende. Kvällens gäster som berättade om sina yrkesroller och ansvarsområden. Enhetschef Annika Stenbäck och undersköterska Inga-Lill Trellevik samt sjuksköterska Anna Edvardsson och sjuksköterskornas chef Gunilla Lundberg.