torsdag 9 februari 2017

Guldkant på livet.....

Guldkant på livet betyder olika saker för oss människor. Men att det är viktigt att träffa andra för vårt välmående tror jag många skriver under på! Här på mötesplats Guldkanten ges varje vecka många tillfällen att träffas under enkla förhållanden. Se vårt månadsblad eller evenemangskalendern på www. hylte.se
Att få hjälpa och stötta en medmänniska är något som förgyller tillvaron på ett alldeles speciellt sätt berättar många av de som engagerar sig ideellt i frivilligverksamheten, som har sin bas här på mötesplats Guldkanten. 
Är du en av dem som vill komma ut och träffa nya och gamla vänner eller intresserad av frivilligverksamheten  känn dig varmt välkommen till mötesplats Guldkanten.