måndag 6 februari 2017

Att vara anhörig till någon som har en ätstörning!

Det är vanligt att bli orolig eller upprörd om man får veta att någon man bryr sig om har en ätstörning. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa personen. Du kan ställa frågor, lyssna och visa att du bryr dig och hjälpa till att söka hjälp. För att kunna vara ett bra stöd behöver du ta hand om dig själv. På 1177 kan du läsa mer. Klicka på länken nedan:

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Narstaende-till-nagon-som-har-atstorningar/