fredag 3 februari 2017

Anhörigas riksförbund!

Anhörigas riksförbund arbetar mycket med påverkansarbete, både lokalt och nationellt.


De har fem prioriterade frågor som de just nu fokuserar på.
Vill du veta mer. Tryck in på länken nedan:

http://anhorigasriksforbund.se/vad-vi-gor/paverkansarbete/