tisdag 17 januari 2017

Föreläsning på mötesplatsen Guldkanten!


25/januari – Tema café, föreläsning
Vill du veta mer vad som händer på våra äldre boenden i Hylte kommun? Vi har tre boenden i kommunen. I Torup finns Sjölunda, i Långaryd har vi Höstro och i Hyltebruk finns Malmagården. Vi har bjudit in Enhetschef Tony Jakobsson som kommer att berätta om hur man jobbar på särskilt boende kring att förbättra måltidssituationen. Han berättar också om arbetet att öka och utveckla aktiviter för de boende. Bättre livskvalité för äldre. Vi har även bjudit in kommunens rehab assistenter. De kommer i sin tur att beskriva hur de driver sin verksamhet inne på särskilt boende.
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.
Hjärtligt välkommen.
Plats: Storgatan 4B i Hyltebruk. Tid: kl. 17:00-19:00