måndag 16 januari 2017

Anhörigstödet!


Detta händer i anhörigstödet i Hylte kommun.
För dig som stöttar/vårdar en närstående med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.


Ingen anmälan krävs och det är kostnadsfritt.

Vi bjuder på fika.

14/mars, 21/mars – Samtalsgrupp för anhöriga med närstående som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Är du anhörig? Då är du välkommen att delta i en samtalsgrupp där man kan träffa andra anhöriga i liknande situation. Vi kommer att träffas vid 2 tillfällen.  Här kan man få gemenskap, samtal, erfarenhetsutbyte och kunskap/redskap för att kunna hantera sin anhörigroll och får känslan att man inte är ensam.
Plats: Storgatan 4B i Hyltebruk. (Mötesplatsen Guldkanten) Tid: kl. 17:00-19:00


29/mars - Tema café, föreläsning
Föreningen Attention – Att vara förälder till barn och ungdomar med NPF diagnoser. (De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.)
Plats: Storgatan 4B i Hyltebruk. (Mötesplatsen Guldkanten) Tid: kl. 17:00-19:00

Hjärtligt välkomna!