onsdag 4 januari 2017

Anhörigstöd!


Anhöriglinjen – 0200-239 500
Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.
Varmt välkommen att höra av dig till anhöriglinjen på telefon eller e-post.
Telefon: 0200-239 500
E-post: anhoriglinjen[a]anhorigasriksforbund.se

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00–12.00 samt 13.30–15.00
Onsdag 19.00–21.00.
Klicka på länken nedan för att läsa mer.

 http://anhorigasriksforbund.se/vad-vi-gor/anhoriglinjen-v3/