tisdag 13 december 2016

Anhörigstöd

Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver?
Det var temat under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa som ägde rum den 25 november.
I ett samarrangemang mellan NSPH, Nka, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerades en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Seminariet ägde rum den 25 november i Alvik, Stockholm och riktade fokus mot att ta vara på anhörigas kompetens och ge dem den hjälp och det stöd de behöver. Vill du veta mer? Klicka in på länken nedan:

http://www.anhoriga.se/publicerat/reportage/psykisk-ohalsa/inspirationsdag-om-anhorigstod-och-psykisk-ohalsa/