torsdag 10 november 2016

Anhörigutbildning vid minnesproblematik.Många av våra anhöriga vårdar sin make eller maka som drabbats av minnesproblematik i hemmet.
Vi håller Anhörigutbildningar med olika teman regelbundet. Hur hanterar jag svåra situationer?
Vad säger jag vid oro? Hur hanterar jag ilska?. Vart kan jag vända mig för att få hjälp och stöd?.

Demensteamet ger information och utbildning till anhöriga.. Temat den 9/11 var
Bemötande vid minnessvårigheter.


Den 16/11 kl 17:00. Plats Guldkanten
Ger vi information om Anhörigstöd samt information från kommunens Omsorgshandläggare.
                                               Välkomna

ANHÖRIGGRUPP 008.JPG