onsdag 28 september 2016


Välkommen till träffar med oss i demensteamet

I november kommer vi i demensteamet att ordna tre träffar där det finns möjlighet för dig som anhörig eller dig som vill veta mer, att få information om demenssjukdomar, bemötande vid minnesnedsättning och demenssjukdom och vilket stöd som finns att tillgå både för den drabbade och dig som anhörig.
Var träff har sitt eget tema.
Ta gärna med frågor och funderingar

Välkomna

 

Vi träffas på Storgatan 4 i Hyltebruk; Guldkanten
17:00 och håller på till 18:30

2/11 Demens i samhället och minnessjukdomar

9/11 Bemötande vid demens och minnessvårigheter

16/11 Stöd och hjälp

 

Om ni har frågor kontakta oss på telefon

                                      0345-18204

 

 
Yvonne Englund
Bengt Hansson
Demenssamordnare
Hylte Kommun