måndag 29 augusti 2016

Kommunens kostnadsfria anhörigavlösning!


Att hjälpa eller stötta någon i din närhet kan skänka både glädje och trygghet, men det kan ibland skapa känslor av oro och trötthet. Det är viktigt att våga ta emot hjälp för att orka. Tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver.

Så här fungerar kostnadsfri anhörigavlösning
För att få anhörigavlösning måste man ansöka hos anhörigstödet i Hylte kommun. Du och din närstående måste vara över 18år och vara folkbokförda i Hylte kommun. Den närståendes vårdbehov skall bedömas vara långvarigt.
Den som ska ta emot avlösningen måste samtycka för att insatsen ska kunna genomföras. Det ska alltid ske i samråd med anhöriga och den som har omsorgs behov.  I vissa fall sker ett samråd med kommunens omsorgshandläggare om man har andra biståndsbedömda insatser.

Vem utför avlösningen?
Det är våra medarbetare i kommunen som utför avlösningen. Om det känns tryggt för dig kan du träffa en eller några av kommunens medarbetare innan anhörigavlösningen kör igång.

När måste man boka?
Man bokar alltid 5 dagar innan eller så bestämmer man fasta dagar varje vecka då avlösningen ska ske. Vill du göra ändringar är det bara ringa och boka om.
När det är dags för avlösning kan du vara kvar i hemmet och vila, göra något du inte haft tid till eller ge dig iväg någonstans. Det är din tid och du gör vad du vill med den.

Vi bor inte ihop, kan jag få avlösning ändå?
Även om du inte bor tillsammans med din närstående har du rätt till avlösning. Det kan vara skönt att veta att det kommer någon och hälsar på hos din närstående när din tid inte räcker till. Personalen gör då något tillsammans med din anhörige t.ex. fika, ta en promenad, baka, samtal

Hur många timmar kan man få avlösning?
Bor man tillsammans får man 20 timmar kostnadsfri avlösning varje månad.
Bor man inte tillsammans får man 12 timmars kostnadsfri avlösning varje månad.

Intresserad?
Är du intresserad av att ansöka om avlösning kontakta anhörigstödet på telefonnummer: 0345-180 41

Hälsningar,
Veronica Lagerkvist, anhörigkonsulent i Hylte kommun