torsdag 18 augusti 2016

Frivilligverksamhet

Har just du lite tid över?
Vill du hjälpa någon annan?
Kanske blir du guldkanten i vardagen för en medmänniska!
Här på Mötesplats Guldkanten engagerar sig personer ideellt i socialt arbete, vi jobbar aktivt med att bryta ensamhet och isolering. Det arbete som utförs kallas väntjänst och kan betyda ett besök, sällskap på promenad eller till aktivitet. Du kan också följa med som ledsagare till sjukhus och tandläkare. Vill du veta mer är du välkommen till terminens första träff för frivilliga i Hyltebruk med omnejd. Vi ses måndagen den 29 augusti kl 10 på Guldkanten, Storgatan 4. Kom och träffa de andra i gruppen och hör dem berätta om sin drivkraft i det frivilliga arbetet. Varmt Välkommen !!