måndag 23 maj 2016

Svenska Demensdagarna 2016


Demenssamordnare Yvonne och Bengt tog tåget till Göteborg för att närvara i två dagar med viktigt kunskapsutbyte och nätverkande tillsammans med 1600 andra med olika yrkeskategorier från  hela Sverige.

Syftet med konferensen är att få en årlig uppdatering på senaste nytt inom demensområdet.
Ett spännande program fick vi vara med om bl a höra Arvid Carlsson hjärnforskare och nobelpristagare i Medicin 93 år. Han är aktiv som forskare fortfarande och berättade om sina erfarenheter och sin forskning. Även en föreläsning av unga anhöriga som  delgav sina erfarenheter när en förälder drabbas av demens i medelåldern. De känner sig ofta bortglömda och får inte de stöd de behöver. Mycket lärorik och givande föreläsning om deras situation. Vi hoppas att vi kan delge er alla som vi samarbetar med något  så fråga oss gärna. Och glöm inte vi har en fantastisk kommun som har kommit långt inom demensvården  men bra kan alltid bli bättre./ Yvonne och Bengt