onsdag 18 maj 2016

Anhörigriksdagen 2016

Den 10 och 11/april var det dags för
anhörigriksdagen i Varberg.
Konferensen varande i två heldagar 
och bjöd på många intressanta föreläsningar.
 
 
Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas Riksförbund. I år firar man 20 års jubileum. (1996-2016) Moderator var som vanligt den fantastiska Lisa Syren.
Exempel på urval av det fullmatade programmet med föreläsare och seminarier:
 
Försäkringskassan informerade om aktuella frågor inom funktionshinderområdet.
 
Mathias Malte Hallqvist föreläste om mänskliga möten där relationen ibland är det enda verktyget för utveckling. Våga visa öppenhet och sårbarhet som en grogrund för att bygga relationer över gränser.
 
Christer Thernfrid leg. läkare, specialist i klinisk neurofysiologi föreläste om en ständig jakt på tid för att få ihop tillvarons alla måsten. Som anhörig, vårdare eller vårdtagare är det lätt att drabbas av bekymmer, oro och ångest som påverkar sömn och livskvalitet på ett negativt sätt.
 
Lisa Andersson berättar på ett fantastiskt sätt blandat med humor och allvar och ger anhöriga verktyg att våga bli mer tydliga i sin kommunikation med personal.
(Man vill ju inte klaga..... om att våga vara tydlig.) En enkel metod för att framföra och ta emot ett budskap på ett konstruktivt sätt.