fredag 22 april 2016

Utbildning!


Torsdagen den 21/april var det dags för personal inom LSS att få utbildning i Durewallmetoden.
1.
Här visar Veronica och Yvonne hur man kan komma ur ett halstag mot vägg genom balansbrytning med hjälp av överkroppen. Sedan en kroppsvändning mot väggen och om situationen tillåter kan man gå in i kontakt.

Durewallmetoden är en konfliktdämpande metod  för att förebygga och bemöta utagerande beteenden. En stark värdegrund med en tydlig human och etisk inriktning. Ledorden lyder: "Att med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt utan att orsaka smärta eller skada"


Durewalls mjuka skyddsteknik är skonsam för den som är utagerande och ger samtidigt personalen fysisk kontroll över situationen.

2.                                                                                                               3.


   6.
 5.