tisdag 19 april 2016

Utbildning för sjuksköterskorna i bemötande och självskydd enligt Durewall metoden

Mycket engagerade och aktiva deltagare!
Durewall metoden är en konfliktdämpande metod för att förebygga och bemöta utagerande beteenden. Den har en värdegrund med ett tydligt, humant och etiskt förhållningssätt.

I dag fick kommunens sjuksköterskor
introduktion och handledning i Durewall metoden som framfördes av Yvonne och Veronica som är instruktörer.