måndag 25 april 2016

Hyltes anhörigförening


Här kommer en inbjudan och information från anhörigföreningen.

Anhörigföreningen i Hylte startade hösten 2007. Föreningen är till för dig som vårdar eller stödjer någon. De bistår med information och råd. De anordnar Aktiviteter/föreläsningar för dig som är anhörig till någon som har en funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, har missbruksproblematik eller en närstående som är äldre.

Du som anhörig är varmt välkommen att delta på följande aktiviteter:

Onsdagen den 25/5
kl. 14:00 åker vi ut  till Pensionat Sågknorren i Knallhult/ Femsjö
 
Onsdagen den 8/6
åker vi till våffelstugan i Glassbo kl.14:15, äter goda våfflor, umgås och kikar in till hantverkarna där.

Vid båda dessa utflykter samlas vi för samåkning på parkeringsplatsen bakom Malmagården i Hyltebruk kl. 14:00. Kommer du från Torups hållet åker du direkt till Femsjö och våffelstugan. Behöver du skjuts så kontakta anhörigföreningen i god tid före så ordnar vi det. Monika Albrecht telefon: 0345-172 52

Onsdagen den 4/5
kl. 15:00-17:00 bjuder anhörigföreningen i samverkan med kommunens anhörigstöd in till tema café på Guldkanten (Storgatan 4B). En arbetsterapeut kommer att vara på plats och berätta om olika hjälpmedel som finns och hur man kommer i kontakt med kommunens/närsjukvårdens arbetsterapeuter. Vi bjuder på fika. Varmt välkommen att delta.

För att den som vårdar/stöttar en närstående inte ska bli fysiskt eller psykiskt utsliten är det viktigt att förebygga.
Den anhörigas situation måste därför uppmärksammas i ett tidigt skede.
Den anhöriga måste bli sedd och uppmärksammas på sina egna behov.

Du som anhörig är ovärderlig men ibland behöver även du stöd och tid för dig själv för att orka. Hur man laddar sina batterier ser olika ut från person till person men Anhörigföreningen vill vara med och försöka bidra till ett stöd som förhoppningsvis kan leda till förhöjd livskvalitet och ökad kunskap i vardagen för anhöriga.

Med vänlig hälsning, Anhörigföreningen i Hylte