tisdag 12 april 2016

Anhörigstöd!

Visste du att:

  • 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder är anhöriga
  • Anhöriga sparar 177 miljarder kronor åt svenska samhället varje år
  • 70% är i yrkesverksam ålder
Tänk om inte anhöriga fanns......   
Anhöriga förtjänar respekt, bekräftelse och stöd från samhället.


Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:
  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.

Klicka på länken för att titta närmare på Nka:s hemsida http://www.anhoriga.se/

Med varma hälsningar Veronica Lagerkvist, anhörigkonsulent i Hyltekommun
Anhörigstöd