torsdag 31 mars 2016


Välkommen till träffar med oss på demensteamet

I april finns det möjlighet för dig som anhörig att få information om demenssjukdomar, bemötande vid dessa och vilket stöd som finns att tillgå både för den drabbade och dig som anhörig.

Vi träffas vid två tillfällen med var sitt tema och ni är välkomna att komma.
Ta gärna med frågor och funderingar

 

Vi träffas på Storgatan 4 i Hyltebruk; Guldkanten
17:00 och håller på till 18:30

 

18 april    Demenssjukdomar och bemötande

25 april    Hjälp och stöd. Vad finns det i Hylte

  

 Om ni har frågor kontakta oss på telefon 0345-18204

 

Yvonne Englund
Bengt Hansson
Demenssamordnare
Hylte Kommun